• Tüm Kategoriler
  • Müşteri Hizmetleri

   Üyelik Sözleşmesi

   ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

   1. Taraflar
   a) www.ddpazar.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Dervişpaşa Mah. Ordu Bulv. No:39/A Merkez / AFYONKARAHİSAR adresinde mukim Dijital Dünya İle. Bilg. İş. Merkz. Ses ve Gör. Sis. Elek. Elekt. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “DDpazar” olarak anılacaktır).
   b) www.ddpazar.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye" olarak anılacaktır.)
   2. Sözleşmenin Konusu
   İşbu Sözleşme’nin konusu DDpazar’ın sahip olduğu internet sitesi www.ddpazar.com‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
   3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
   3.1. Üye, www.ddpazar.com  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, DDpazar’ın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
   3.2. Üye, www.ddpazar.com sitesinde kullandığı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından DDpazar’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, DDpazar’ın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
   3.3. Üye www.ddpazar.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
   3.4. Üye, www.ddpazar.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
   3.5. www.ddpazar.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin DDpazar ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. DDpazar'ın üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
   3.6. DDpazar, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım & verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, www.ddpazar.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden DDpazar'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.
   3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
   3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, DDpazar’ı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayri tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, DDpazar'ın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
   3.9. DDpazar’ın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, DDpazar’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
   3.10. DDpazar tarafından www.ddpazar.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
   3.11. DDpazar kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. DDpazar, üyenin www.ddpazar.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.
   3.12. www.ddpazar.com’a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında DDpazar’ın ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, www.ddpazar.com’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece DDpazar kendisi ile  internet, telefon, SMS,  vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması,  paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve DDpazar’ı sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini DDpazar’ın iletişim bilgilerinden ulaşarak iletebilir.
   3.13. DDpazar, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya DDpazar’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) DDpazar ve ddpazar.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
   3.15. ddpazar.com web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye ddpazar.com web sitesi'ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
   3.16. DDpazar, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya ddpazar.com web sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
   3.17. DDpazar, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm , yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
   3.19. DDpazar iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Benim Sayfam” bölümündeki “Tercihlerim” kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.
   4. Sözleşmenin Feshi
   İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya ddpazar.com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. DDpazar üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
   5. İhtilaflerin Halli
   İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Afyonkarahisar Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
   6. Yürürlük
   Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
   İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ KURUMSAL ÜYELİK BİLGİLERİMİZ MÜŞTERİ HİZMETLERİ
   0 272 214 72 72 (Faks)

   Şirket Profili

   Yeni Üyelik Sipariş Takibi
   0 272 213 62 55 (Tel) Hesap Bilgilerimiz Üyelik Girişi Satış Sözleşmesi
   0 534 420 03 03 (Gsm) Takım Arkadaşlarımız Üyelik Bilgileri Üyelik Sözleşmesi
   info@ddpazar.com (Mail) İş Ortaklarımız Adres Bilgileri Gizlilik Politikası
   www.ddpazar.com (Web) İletişim Puan Sorgulama Garanti ve Servisler

   PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.